A Növekedésért Egyesület - Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

A Növekedésért Egyesület

A Növekedésért Egyesületet 2017-ben hozták létre a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai azzal a céllal, hogy kulturális, oktatási, kutatási, szociális, nemzetközi, egészségvédelmi, környezetvédelmi és szabadidős és sport tevékenységek folytatását kezdeményezze, illetve támogassa.

Célja ezeken túl a paraszti hagyományok őrzése és továbbadása, az ifjúság és a családok egészséges életmódra nevelése, a magyarországi hátrányos helyzetben élő kisebbségek integrációja, felzárkóztatása, képzése, oktatása, a munkaerő piaci helyzetének, integrációjának elősegítése, támogatása. Mindezeken kívül az Európai Unió civil szervezeteivel való együttműködés, s a keresztyén értékrend képviselése, továbbadása.

A fenti célok megvalósítása érdekében az egyesület számos tevékenységet végezhet, a programok szervezésétől és lebonyolításától kezdve, a képességfejlesztésen, a tehetségfejlesztésen és tehetséggondozáson át, a környezetvédelemre való nevelésig, vagy a komplex szabadidős-sport és egészségmegőrzést biztosító programok szervezéséig.

2023. március 21-én tisztújító közgyűlésen újra fogalmaztuk céljainkat és új elnökséget is választottunk. Tagságunk bővült, s új lendületet véve kezdjük meg a következő 5 éves időszak munkáját, hogy jobbítsuk és színesebbé tegyük a település családjainak, gyermekeinek életét.

Az egyesület rendes tagja lehet minden személy, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Egyesület Alapszabályát, rendszeresen fizeti a tagdíjat.

Az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet, az egyesület az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ, s a tiszteletbeli tagságot elfogadja

Az egyesület pártoló tagjává az a természetes vagy jogi személy válhat, aki/amely az egyesület pártoló tagja kíván lenni, az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen anyagi módon támogatni kívánja.

A tagdíj mértéke: 3.000 Ft/év, melyet egy összegben az Egyesület pénztárába lehet befizetni, vagy az Egyesület bankszámlájára lehet átutalni.

VÁRJUK ÖNT IS TAGJAINK SORÁBA, amennyiben egyetért törekvéseinkkel és tevékenységével, céljaink képviseletével támogat bennünket!

Csatlakozási szándékát jelezze a novekedesertegyesulet@gmail.com email címen, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot!

Mellékletek
Képek

Elérhetőség

Cím 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Telefon 06-54/431-258
Fax 06-54/431-258
E-mail gardonyi.zoltan.iskola@gmail.com
OM 062933