Adatvédelem és adatkezelés - Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Adatvédelem és adatkezelés

Az adatkezelési folyamataink átláthatósága érdekében készítettük el jelen adatkezelési tájékoztatót, amit folyamatosan frissítünk, hogy mindig naprakész és pontos információkat nyújthassunk vásárlóink részére arról, mi és miért történik a részünkre továbbított személyes adatokkal.

Ebből a tájékoztatóból megismerheti, hogy pontosan ki kezeli az Ön adatait, miért kezeli azokat és azt is, hogy milyen jog alapján kezelhetjük ezeket a személyes adatokat. Információkat nyújtunk arról, hogy kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz és miért. Megismerheti milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti. Oldalunk használata során látogatóink személyes adatokat juttatnak el hozzánk. Ezek a személyes adatok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához.

Marketing tevékenységeink miatt végzett adatkezeléseinkhez minden esetben előzetes hozzájárulást kérünk Öntől, melyet bármikor visszavonhat. Az Ön hozzájárulása nélkül soha nem küldünk reklámtartalmú üzenetet e-mailen, SMS-ben, postán vagy egyéb felületen. Jogos érdekeink érvényesítéséhez is végzünk adatkezelést, például biztonsági okokból minden webáruház látogató IP címe rögzítésre kerül. Ha jogos érdekeink érvényesítése miatt végzünk adatkezelést, akkor az adatkezelést megelőzően minden esetben érdekmérlegelési tesztet végzünk.

A szolgáltatásaink sikeres teljesítése érdekében bizonyos esetekben harmadik félnek is továbbítjuk az adatokat. A további adatfeldolgozók igénybevétele és így az adatok továbbítása, hozzáférhetősége más okokból is megtörténhet, például az oldal technikai üzemeltetéséhez igénybe vett szolgáltató adatfeldolgozóként tárolja az Ön adatait a mi utasításunkra. Az oldal üzemeltetőjeként kötelezettséget vállalunk arra, hogy az általunk végzett adatkezelés minden esetben a jelen tájékoztató dokumentumban leírtak szerint és a hatályos jogszabályoknak megfelelve történik.

Az adatkezelési műveleteink és a tájékoztató anyagaink összeállítása során legfőképp a következő jogszabályokat vesszük alapul:
- Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, röviden: GDPR)

Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben iskolánk adatkezelésével kapcsolatban, akkor örömmel válaszolunk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
E-mail: info@gardonyirefi.hu
Telefon: 06-54/431-258
Postacím: 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosítása: 2021.02.14.

Ki az adatkezelő?

A webáruház használata során Ön személyes adatokat közöl velünk. Mi jogi megfogalmazásban adatkezelőként végezzük az Ön személyes adatainak a kezelését, mivel mi határozzuk meg az adatkezelés céljait és eszközeit.

Iskola név: Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskolaés Alapfokú Művészeti Iskola​
Cím: 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely: 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Oldal domain: gardonyirefi.hu
E-mail: info@gardonyirefi.hu
Telefon: 06-54/431-258

Adatvédelmi tisztviselő

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a mi esetünkben nem indokolt adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát nélküle is képesek vagyunk garantálni.

A személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Személyes adatokat kizárólag jogszerűen, tisztességesen, a látogatóink számára átlátható módon kezelünk. Csak egyértelmű céllal gyűjtünk adatokat, amiről tájékoztatjuk is az érintetteket. Soha nem gyűjtünk több adatot, mint amire szükség van a cél eléréshez. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a helytelen adatokat a lehető legrövidebb idő alatt helyesbítjük vagy töröljük. Az adatokat csak korlátozott ideig tároljuk, ha már nincs szükség a tárolásukra, akkor töröljük azokat. Oldalunkat csak 16. életévét betöltött személyektől gyűjt adatokat. Kérjük, ha Ön 16 év alatti személy, akkor ne használja oldalunkat, vagy kizárólag akkor használja, ha szülői felügyeletet gyakorló személy a hozzájárulását adta.

Adatkezelési tevékenységeinket az alábbi pontokban tekintheti át:

E-mail ügyfélszolgálat
Leírás: érdeklődők kiszolgálása.
Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám és üzenet.
Jogalap: kapcsolatfelvételi lehetőség biztosításához szükséges.
Tárolás időtartama: 180 nap az utolsó megkereséstől

Hálózati forgalom megfigyelése
Leírás: hálózatbiztonság garantálása.
Kezelt adatok: IP cím és a böngésző user agent karakterlánca.
Jogalap: jogos érdek (az adatkezelés ellen tiltakozhat).
Tárolás időtartama: adatkezelés elleni tiltakozásig.

Biztonsági intézkedések

Adatkezelési tevékenységeink végzése közben mindent megteszünk annak érdekében, hogy adatai biztonságát megőrizzük.

Kiemelt célunk,
- hogy adataihoz csak olyan munkatársaink és partnereink férjenek hozzá, akik tervezetten kaptak erre jogosultságot,
- hogy megakadályozzuk személyes adatai jogosulatlan elérését, jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy jogosulatlan törlését,
- hogy adatait pontosan őrizzük meg, kerülve az adatvesztést, probléma esetén pedig képesek legyünk az adatokat visszaállítani,
- hogy egy esetlegesen előforduló adatvédelmi incidens esetén a hatóságok és az érintettek is mielőbb értesítést kapjanak.

Oldalunk a tudomány és a technológia állásának figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre az adatbiztonság garantálása érdekében, többek között:
- Weboldalunk biztonságos, HTTPS protokollon keresztül, titkosítva fogadja az adatokat, így nem lehetséges, hogy a célszerver közti bármelyik hálózati eszközön keresztül illetéktelenek hozzáférjenek a személyes adatokhoz.
- Munkatársaink legfrissebb biztonsági frissítéssel rendelkező operációs rendszereket és szoftvereket használnak feladataik végzése során.
- E-mail kiszolgálónk Transport Layer Security (TLS) segítségével titkosítja a kommunikációt.
- A biztonsági mentéseinket titkosítjuk.
- A már nem szükséges személyes adatokat töröljük vagy statisztikai célokra történő felhasználás miatt anonimizáljuk.
- Tárhelyszolgáltatónk szerverei biztonságos adatközpontban üzemelnek.

Biztonsági intézkedéseinket rendszeresen felülvizsgáljuk, a szükséges teendőket belső biztonsági szabályzatunkban rögzítjük és munkatársaink mindig az aktuális szabályzattal összhangban végzik feladataikat. Oldalunk a személyes adatokat a székhelyén található informatikai eszközein, valamint a tárhelyszolgáltató biztonságos adatközpontban elhelyezett szerverein tárolja.

Adatok továbbítása és adatfeldolgozók

A rendelések teljesítéséhez, az oldal technikai üzemeltetéséhez és egyéb célokhoz külső szolgáltatókat veszünk igénybe. Az alábbi pontokban láthatja, hogy kinek továbbítjuk az adatokat, kivel végzünk esetleg közös adatkezelést, illetve milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe.

Weboldal elkészítője, üzemeltetője és karbantartója
Név: Jusztinn Web-Tech Kft.
Elérhetőség: http://yourwebsite.hu

Tárhelyszolgáltató
Név: Jusztinn Web-Tech Kft.
Elérhetőség: http://yourwebsite.hu

Harmadik országba történő adattovábbítás

Iskolánk nem továbbítja az általa gyűjtött személyes adatokat harmadik országba.

Az érintettek jogai

A személyes adatot nem véletlenül nevezzük személyes adatnak. Az adatainak Ön a tulajdonosa, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyszerűen rendelkezhessen a saját adatai felett. Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy Önnek, az adatkezelésben érintett természetes személynek milyen jogokat biztosítanak a jogszabályok. Ha élni szeretne jogaival vagy csak kérdése van, a következő bekezdésben megadott elérhetőségeinken örömmel segítünk Önnek.

Jogérvényesítéshez használható elérhetőségeink:
Postacím: 4032 Debrecen, Egyetem sgt. 41. fszt/2.
Telefon: +36 30 355 9473
E-mail: info@redonywebshop.hu

Minden megkeresésre legkésőbb 14 munkanapon belül válaszolunk.

Személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön kérheti az általunk tárolt személyes adatainak a másolatát, akár az összeset, akár specifikusan adott ügylettel kapcsolatosat, feltéve, ha végzünk adatkezelést az Ön személyes adataival. A következő információkat is továbbítjuk, ha Ön hozzáférést kér az általunk kezelt személyes adataihoz:
- az adatkezelés célját és jogalapját
-az érintett személyes adatok kategóriáit
- azon címzettek vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük, vagy közölni fogjuk
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait
- a további jogainak ismertetőjét (helyesbítés, törlés vagy korlátozás és tiltakozás)
- felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának lehetőségét és módját

Ezeknek az információknak a birtokában Ön megtudhatja hogyan és miért használjuk az adatait, illetve megbizonyosodhat arról, hogy jogszerűen végezzük az adatkezelést. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az előző bekezdésben ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

Személyes adatok helyesbítése
Ha valamilyen adat hibásan szerepel adatbázisunkban vagy az Ön adataiban változás történt, akkor kérésére frissítjük az adatokat. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

Személyes adatok törlése
Kérheti tőlünk, hogy töröljük az általunk tárolt személyes adatait. Kérésére töröljük, vagy anonimizáljuk az adatait, de csak akkor, ha már nincs szükség azokra abból a célból, ami miatt eredetileg gyűjtöttük, vagy nincs szükségünk azokra jogi kötelezettségeink teljesítéséhez. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

Személyes adatok kezelésének korlátozása
A korlátozás azt jelenti, hogy a személyes adatait a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely uniós tagállam közérdekéből lehet kezelni.

Kérheti tőlünk az adatai kezelésének korlátozását az alábbi esetek bármelyike esetén:
- ha vitatja az adatok pontosságát, akkor korlátozhatja az adatkezelést arra az időtartamra, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát
- ha az adatkezelés jogellenes, de törlés helyett csak korlátozni szeretné az adatkezelést
- ha nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, például ha az adatkezelésünk jogalapja jogos érdeke. Ebben az esetben személyes adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

Adathordozhatóság
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés jogalapja hozzájárulás vagy szerződés teljesítése és az adatkezelés automatizált módon történik. Ha szeretne élni a jogaival, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk az ismertetett elérhetőségek valamelyikén.

Panasz benyújtásának módja

Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatos problémáját nem tudja, vagy nem akarja velünk kommunikálva megoldani, akkor panaszát elküldheti az illetékes hatóságnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
Web: https://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Fogyasztói jogokkal kapcsolatos esetleges panaszát benyújthatja az Európai Parlament és tanács által létrehozott online vitarendezés platformon keresztül, amelyet ide kattintva érthet el.

Süti (cookie) információk

Iskolánk weboldalának megfelelő működéséhez sütiket (cookie-kat) kell elhelyeznünk számítógépén, ahogy azt más weboldalak is teszik.

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webáruház az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével az oldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor az egyik lapról átnavigál egy másikra az oldalon belül.

Hirdetésekkel és statisztikával kapcsolatosan az oldalunkon harmadik fél által elhelyezett sütik a következők:

Facebook:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google:
https://policies.google.com/technologies/types

Viselkedés alapú hirdetésekről további információk:
http://www.youronlinechoices.com/hu/

Viselkedés alapú hirdetések ki- vagy bekapcsolása:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices

Google Adwords konverziókövetés használata:
A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata itt érhető el.

A Google Analytics alkalmazása:
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.

Facebook pixel alkalmazása honlapunkon:
Oldalunkon Facebook-képpont található. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat.

Hogyan kezelheti a süti beállításokat?

A legtöbb böngésző kezelési lehetőséget biztosít a beállításaiban a sütikkel kapcsolatban, valamint mi is lehetőséget biztosítunk a sütik kezelésére a Beállítások lapfülön.

További információk a sütikről

Ha további részleteket szeretne megtudni a sütik működéséről, akkor javasoljuk elolvasni a Wikipédia ide kapcsolódó szócikkét.

Elérhetőség

Cím 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Telefon 06-54/431-258
Fax 06-54/431-258
E-mail gardonyi.zoltan.iskola@gmail.com
OM 062933