Timóteus Alapítvány - Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Timóteus Alapítvány

A Timótheus Alaptványt 1992-ben az alapították az alapító tagok.

Az alapítvány célja: 

- A városunkból alap-, közép- és felsőfokú egyházi oktatási intézményekben jó előmenetelű tanulók, hallgatók támogatása pályázatok alapján.

- Az egyházi ifjúsági munkában kiemelkedően tevékenykedők jutalmazása, támogatása.

- Helyi egyházi ifjúsági csoportok támogatása.

- Külföldi ifjúsági testvérkapcsolatok támogatása.

- Az egyházi ifjúsági munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó hitoktatók, pedagógusok munkájának elismerése, támogatása.

- Egyházi kiadványok támogatása.

- A Biharkeresztesi Református Egyházközség fenntartásában működő \\\\\\\"Gárdonyi Zoltán Református Zeneiskola\\\\\\\" (mai nevén Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola) támogatása.

Az Alapítvány székhelye: 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 3.

Az Alapítvány adószáma: 19127093-1-09

Az Alapítvány nyitott, belföldi és külföldi természetes és jogi személyek felajánlásaikkal csatlakozhatnak.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány minden évben fogadja a magánszemélyek SZJA 1%-os felajánlását, mely a legnagyobb bevételi forrása. Ebből támogatja a hátrányos helyzetű helyi református tanulók művészetoktatását, valamint a kiemelkedő képességű általános iskolai tanulók éves ösztöndíját. Ezen felül eszközöket vásárol a református iskola oktatásához.

2024-ben is fogadja a magánszemélyek SZJA 1%-t, melyről az adóbevallás megtételekor kell nyilatkozni.

A nyilatkozathoz szükséges adószám: 19127093-1-09

Mellékletek
Elérhetőség

Cím 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Telefon 06-54/431-258
Fax 06-54/431-258
E-mail gardonyi.zoltan.iskola@gmail.com
OM 062933