Zeneművészet - Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Zeneművészet

Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni. Zene nélkül nincs teljes ember…” (Kodály) A

 A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

A Kodály-módszer, vagyis az éneklésen alapuló zenei tevékenység minden korosztályban és iskolatípusban működik.

A „kodályi iskola” embernevelő. Kodály nevelési rendszere mély antropológiai, pszichológiai megalapozottságú, és érvényes igazságokra épít. Alaptétele, hogy a muzsika nélkülözhetetlen a személyiség fejlődéséhez, az ember kiteljesedéséhez. Kodály hitvallása szerint a zene nem cél, hanem eszköz, ezért mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, amit az iskolai zeneoktatással lehet megvalósítani. A jó zenének erkölcsi súlya és mondanivalója van, ezért a gyerekekkel remekműveket kell megismertetni, amihez elengedhetetlen a magyar zenekultúra megteremtése.

Iskolánk választható zenei tanszakai:
zongora, kürt, furulya

Az előkészítés alatt: népzenei tanszakok (citera, népi furulya, népi ének és vonósok)

 A zenei képzés szerkezete:

2 x 30 perces  hangszeres órák (főtárgy)
2x 45 perces szolfézs órák (kötelező tárgy)

Zongoristáink adventi tanszaki hangversenye

2022, december 15-én tartották adventi hangversenyüket iskolánk zongora tanszakos növendékei. A Lajtos Anna és Tóth Johanna vezetésével működő tanszakon egyenként 2-3 darabbal mutatkoztak be a növendékek, az elmúlt négy hónap során tanult zenedarabokból válogatva. A zongoratanítás fontos feladata a hangszer 
Teljes bejegyzés megtekintése

Hangszerbemutató és mini koncert az oviban

A gárdonyis zenész növendékek küldöttsége ma a Biharkeresztesi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde meghívására, a legkisebbeknek muzsikált. Az adventi látogatás hangszerbemutató és mini koncert is volt egyben, az óvodások és bölcsődések nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísérték az alsó- és felső tagozatos 
Teljes bejegyzés megtekintése

„Dicsőség Mennyben az Istennek….” – zenészeink adventi szolgálata templomunkban

Advent harmadik vasárnapján,  zenész növendékeink adtak ünnepi műsort a református templomban. Furulyán, kürtön, zongorán, szaxofonon, csengettyűn és a gyerekek csodálatos énekhangján szólt az Örömhír: „Kirje, kirje, kisdedecske….”. A gyerekek produkcióiban gyönyörködő jelenlévők kis betekintést is nyerhettek a kulisszák mögé: hallhatták 
Teljes bejegyzés megtekintése
Elérhetőség

Cím 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely 4138 Komádi, Dózsa György u. 1.
Telefon 06-54/431-258
Fax 06-54/431-258
E-mail gardonyi.zoltan.iskola@reformatus.hu
OM 062933