Étkezés - Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Étkezés

Iskolai étkeztetéssel kapcsolatos tájékoztató 

2013. novemberétől az étkeztetési feladatokat intézményünkben, a jogszabályi előírások alapján a Fábián Mester Kft. látja el.

Az étkeztetésre az általános iskolák tanulói esetében az oktatási intézményben, az iskola épületében, és a Fábián Mester Kft. által működő ebédlőben van lehetőség. Az intézményi gyermekétkeztetés során a tanulók részére „Normál étrend” szerint történik a napi ellátás.

Indokolt esetben a szülő gyermeke részére kérhet speciális étkezést. Ezt minden esetben külön kell jelezni az intézmény iskolatitkára felé.

Speciális étkezés KIZÁRÓLAG SZAKORVOSI JAVASLATRA KÉRHETŐ érvényes szakorvosi igazolások csatolása szükséges.

Az étkezési díj beszedése minden tárgyhónap elején történik az előző hónapra vonatkozóan. A díjak kiegyenlítése CSAK átutalással lehetséges. A szülőnek netbankon keresztül kell átutalni az iskola számlaszámára (a kiállított számlán fel van tüntetve a számlaszám) az étkezési/ művészeti térítési díjat vagy személyesen, bármely bankfiókban befizethető a már említett számlaszámra.

Közleményben mindkét esetben kérjük a gyerek nevét és a kiegyenlített számla sorszámát feltüntetni.

A tanulók számára tízórait és/vagy ebédet tudunk biztosítani.

Amennyiben változtatni kívánnak az étkezés igénybevételének módján, azt a következő hónaptól van lehetőség figyelembe venni, és minden esetben kérjük az iskola ügyintézője felé jelezni személyesen. Kérjük, hogy az étkezéssel összefüggő valamennyi ügyben (pl. tartós távollét, tartós betegség, távollét utáni visszatérés jelzése, étkezés módosítása, iskolaváltás, étkezés végleges lemondása stb.) közvetlenül keressék az iskolatitkárt a megjelölt elérhetőségeken a Gárdonyi Irodaházban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a hiányzásokat 7:40-től 8:00 –ig összesítjük osztályonként. Amennyiben, ezen idő alatt nem jelzik a tanuló későbbi érkezését (pl: orvosi igazolás kiadására várnak, buszjárat késése, stb.) NEM áll módunkban arra a napra étkezést biztosítani. Kérjük a hiányzások igazolását az osztályfőnöknek átadni.

Az étkezés lemondásának részleteiről (időbeli ütemezés) kérjük az iskolákban szíveskedjék érdeklődni.

Az iskolatitkár-pénztáros elérhetőségei:

·       telefon: 06-54/431-258   

·       név: Seresné Kovács Marianna

·       e-mail: gardonyirefititkarsag@gmail.com

Az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnél a támogatások figyelembe vételéhez kérjük a jogosultság alátámasztására szolgáló dokumentumok csatolását. (érvényes gyermekvédelmi határozat, szakértői vélemény, orvosi igazolás stb. jól olvasható másolatát az ügyintézőnek szükséges leadni.) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatások figyelembe vételénél, kizárólag érvényes igazolásokat áll módunkban elfogadni.

Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a Biharkeresztesi Református Egyházközség Presbitériumának 30/2023.08.31. számú étkezési térítési díj rendelete alapján a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és AMI 2023/2024-es tanévben, 2023. szeptember 1-től a következő díjakat határozta meg az étkezésre vonatkozóan.

Tízórai

Ebéd alsó tagozat

Ebéd felső tagozat

ÖSSZESEN

Teljes árat fizetők számára

200 Ft

650 Ft

700 Ft

Alsó tagozaton: 850 Ft

Felső tagozaton:900 Ft

50 % kedvezménnyel étkezők (3 gyerek, tartós betegség, stb.)

100 Ft

325 Ft

350 Ft

Alsó tagozaton: 425 Ft

Felső tagozaton: 450 Ft

Biharkeresztes, 2023.09.01.

Mellékletek
Elérhetőség

Cím 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Telefon 06-54/431-258
Fax 06-54/431-258
E-mail gardonyi.zoltan.iskola@gmail.com
OM 062933