RefKatedra - tanácskozás a Püspöki Hivatalban - Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

RefKatedra – tanácskozás a Püspöki Hivatalban

A Tiszántúli Református Egyházkerület kezdeményezésére, 2020 őszén indult el, a „RefKatedra” elnevezésű program.

A RefKatedra egy olyan egyházon belüli speciális képzésforma, amiben számot kell adni arról, hogy mit jelent ma keresztyénként élni, miért is végzi az egyházban szolgáló közösség napról-napra a feladatait. Gyülekezeti, vezetői és munkatársi képzés, melynek az alapgondolata a Heidelbergi Káté 6. kérdése, miszerint az ember elsősorban avégre teremtett, „hogy a teremtő Istenét igazán megismerje.”

A mai, rohanó világunkban, ahol a különböző társadalmi és gazdasági viszonyok folyamatosan változnak, óriási a kereslet és a kínálat, az egyháznak is szükséges újrapozícionálni a helyzetét, és megfogalmazni a küldetését.

A RefKatedra célja a gyülekezetek és intézmények tevékenységének támogatása, az egyház eredeti küldetésére –  az evangélium hirdetésére, közösségépítésre, lelkigondozásra, … – koncentrálás, valamint a mai kihívásokhoz kompatibilis háttér biztosítása, és az új társadalmi szerepvállalások betöltésének egyházi szempontú átfogalmazása, a tapasztalatok újszerű felhasználása.

A program keretében vett részt iskolánk küldöttsége egy – a fenntartóknak, az  intézményeinkben tanító vallástanároknak, intézményi lelkészeknek és a vezetőknek – szervezett tanácskozáson, melyen szó esett többek között  intézményeink hitéletéről, arról, hogy hol, milyen formában és milyen eredményességgel tud megvalósulni az igehirdetés. Alkalmat adott továbbá a tapasztalatcserére, egymás jógyakorlatainak megismerésére, a működést és működtetést segítő jótanácsok adására és fogadására is.

Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek! Hitben megerősödve érkeztünk haza – látva és tapasztalva, hogy egyházunk minden köznevelési intézményében hasonló örömök, eredmények és kihívások vannak jelen. Hasonló nehézségekkel kell szembenézniük a fenntartóknak, lekészeknek, pedagógusoknak és nevelőknek. Éreztük az összetartozás erejét és azt a szellemi és lelki hátteret, ami minden esetben segít megoldást keresni és továbblépni.

                              „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.” (Fil 4,13)

Galéria

Elérhetőség

Cím 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely 4110 Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Telefon 06-54/431-258
Fax 06-54/431-258
E-mail gardonyi.zoltan.iskola@gmail.com
OM 062933