Kezdőlap »

Főoldal / Hírek

Magunkról
Történetünk
Névadónk
Timótheus Alapítvány

Művészeti Iskola
Bemutatkozás
Tanárok
Diákok
Akikre büszkék vagyunk

Általános Iskola
Tanárok
Diákok
Dolgozók
Akikre büszkék vagyunk

Dokumentumok
Közzétételi lista
Elérhetőségek
Galéria
Eseménynaptár
Digitális napló

"A szelídek öröksége"


Történetünk
"URUNK, a Te szemeid nézzenek e házra! Lássák meg azokat, akik nyitott ajtaján belépnek, akik ablakán kitekintenek, akik falai között felfedezni akarják a zenének saját külső-belső világát. Legyen a Te áldásod ezen a hajlékon, hogy ajtaja valóban legyen hívogató, hogy ablakai tükrözhessék az átláthatóságot, a tisztaságot, falai azt a hűséget, amelyet Te az emberek életében beleplántálsz, hogy meg tudjanak maradni és meg tudjanak gyökerezni ezen földön, ezen helyen. Egész valója hirdethesse a Te nevedet, a Te dicsőségedet, a Benned való örvendezésnek szépségét, a teljes emberi élet méltóságát. Legyen áldás ezen a hajlékon, és így teljék meg élettel, gyermekhanggal, nevetéssel, zsoltárral, kísérletekkel, próbálkozásokkal, hogy megszólalhasson a mindet átfogó harmónia. Így kérünk, légy e házzal, ennek munkásaival, tanítóival, tanulóival, ezzel a gyülekezettel! Maradj mivelünk kegyelmesen! Ámen."

(Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének imádsága 1997. szeptember 5-én Biharkeresztesen, a református zeneiskola megnyitásakor)

Az iskola bemutatása

Biharkeresztes az Alföld szélén a Budapest-Nagyvárad vasútvonal határállomása, Budapesttől 250 km-re fekvő kis mezőváros. A helység neve 1910-ig Mezőkeresztes, majd a községnevek rendezése alkalmával a „Mező” előnevet „Bihar”-ral cserélték fel. Már a XIII. században meglevő település, mely a nagyváradi püspökséghez, majd 1665-től református gyülekezete a nagyváradi esperességhez tartozott. Lakosainak száma közel 4000 fő.

A település hátrányos helyzetű régióban fekszik, lakóinak többsége mezőgazdaságból él. Magas a munkanélküliek száma, sok a hátrányos helyzetű, illetve a csonka család. A városban óvoda, általános iskola, szakiskola és gimnázium is van. A zenei- és művészeti nevelésnek Biharkeresztesen nem voltak előzményei, a legközelebbi zeneiskola Berettyóújfaluban van.

Az iskola Gárdonyi Zoltán Református Zeneiskola néven jött létre 1997-ben. Fő célja a magyar- és egyetemes zenei kultúra, azon belül is kiemelten az egyházi zene ápolása és továbbadása volt. Az első évben az intézményszerkezet kialakítása, az oktatás magas szintű biztosítása, a szakképzett pedagógusok biztosítása volt a feladat.

A 1998/99. tanévtől néptánc osztály indult ott, ahol az oktatáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételeket meg tudtuk teremteni. A néptáncoktatás bevezetésével a növendékek létszáma jelentősen növekedett, ami az adminisztrációs bázis fejlesztését vonta maga után.

A klasszikus zene, népzene- és néptánc-oktatás elsődlegessége mellett fontos stratégiai szempont lett a telephelyeinknek helyt adó iskolák igényeinek és adottságainak figyelembe vétele. A Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ezért célkitűzéseiben - az indítandó szakok tervezésekor - figyelembe veszi a telephelyeinek helyet adó iskolák igényeit. Minden olyan - a hagyományos zeneiskolák látóköréből kiszorult - művészeti ágban szeretnénk oktatni, amelyekre igény van, s amelyeknek a feltételeit meg tudjuk teremteni.

2009 tavaszán, szülői kezdeményezésre merült föl a művészeti képzés mellett az általános iskolai oktatás bevezetésének lehetősége. A fenntartó Biharkeresztesi Református Egyházközség Presbitériuma átgondolva a szülők kezdeményezését, a város és a református gyülekezet adottságait egyhangúan úgy határozott, hogy a már működő Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézményét többcélú oktatási intézménnyé alakítja át. Elhatározta, hogy általános iskolai intézmény egységet létesít 1-8. évfolyamon, a biharkeresztesi székhelyén, s felmenő rendszerben a 2009/2010-es tanévben 1. és 2. évfolyamot indított. Intézményünk 2012-től Regisztrált Tehetségpontként működik.


 


( Fenntartó: Biharkeresztesi Református Egyházközség )

4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21., Telephely: Biharkeresztes, Kossuth u. 52.
Fenntartó címe: 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 3.
Telefon: 06-54-431-258, Telephely:06-30-2495215
Fenntartó telefon: 06-54-430-040
email cím: gardonyi.zoltan.iskola@reformatus.hu
Fenntartó email cím: esperes.nagy@freemail.hu


Az oldal nyelve: Magyar

Választható nyelvek:


Adatvédelmi/adatkezelési tájékoztatóCookie (süti) kezelés

weisesoft (c) 2016.