“Csakis művészi érték való a gyereknek, minden más árt neki” (Kodály) - Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Gárdonyi Zoltán
Református Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

“Csakis művészi érték való a gyereknek, minden más árt neki” (Kodály)

Aligha találkozhatunk olyan jelentősnek mondható nevelési rendszerrel a legrégibb időktől napjainkig, amely ne utalna a művészeti, az esztétikai nevelés fontosságára. Mindegyik rendszernek az a lényege hogy alkalmassá tegye a gyermeket és az ifjakat a művészeti alkotások tudatos élvezésére, a bennük való gyönyörködésre, de emellett talán még fontosabb, hogy a művészeti nevelés által formálódnak a gyermek személyiségvonásai. Mindemellett bölcsője minden pozitív erkölcsi tulajdonság fejlesztésének is, hiszen ami szép, ami jó, ami igaz, az egymással fölöttébb szorosan összefügg.

Mindezeket figyelembe véve, a művészeti nevelés intézményünk pedagógiai munkájának az egyik fontos alappillére.  Az 1. és 2. évfolyamokon, a közismereti  tantárgyak ismeretei közé beépítve adunk ízelítőt minden hozzánk iratkozó gyermeknek a zeneművészeti, képző- és iparművészeti, valamint a táncművészeti képzéseinkből, mert évről-évre tapasztaljuk, hogy a művészeti órák hatására tanulmányi eredményük is kimutathatóan javul, személyiségük pedig kinyílik.

A tanuló / szülő egyéni döntése alapján, hat éves kortól van lehetőség iskolánkban az alapfokú művészetoktatásba való bekapcsolódásra is. Az alapfokú művészetoktatás fejleszti a gyerekek esztétikai érzékét, kreativitását, valamint a kritikus gondolkodásra, az innovációra és az elmélkedésre való képességét. Olyan egyedülálló környezetet és gyakorlatot biztosít, ahol a tanulók aktívan vehetnek részt kreatív élményekben, folyamatokban és fejlődésben.

Ha Ön szeretné, hogy gyermekében fejlődjön a:

·       – a kreativitás

  – a belső erkölcsi iránytű

·       – a kezdeményezőkészség

a kritikus gondolkodás képessége

·       – a termékeny képzelőerő

az önállóság

·      –  az érzelmi intelligencia

a gondolkodás és a tett szabadsága

akkor éljen a művészeti képzés lehetőségével!                                                                            

 

Tanszakaink a 2022/2023-as tanévben:

furulya tanszak, kürt tanszak, zongora tanszak, népi hegedű tanszak

szobrászat- és kerámia tanszak, grafika tanszak


néptánc tanszak

Galéria

Elérhetőség

Cím 4110 Biharkeresztes, Damjanich u. 21.
Telephely 4138 Komádi, Dózsa György u. 1.
Telefon 06-54/431-258
Fax 06-54/431-258
E-mail gardonyi.zoltan.iskola@reformatus.hu
OM 062933